Opłaty, taksa

Na koszty związane z aktem notarialnym składa się zasadniczo kilka pozycji. Ostateczny ich zakres i wymiar każdorazowo zależy od charakteru danej czynności.

W ramach kosztów wystąpić może:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Opłaty sądowe
  • Taksa notarialna
  • VAT od taksy notarialnej